Прадакса – Pradaxa

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Pradaxa. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Pradaxa. Read More …

Пантолок Контрол – Pantoloc Control

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Pantoloc Control. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Read More …

Овитрел – Ovitrelle

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Ovitrelle. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Ovitrelle. Read More …

Осеор – Osseor

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Osseor. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Osseor. Read More …

Омнитроп – OMNITROPE

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва лекарството. Ако се нуждаете от повече информация за Вашето Read More …

Оланзапин Тева – Olanzapine Teva

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Olanzapine Teva. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Read More …

Нуедекста – Nuedexta

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Nuedexta. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Nuedexta. Read More …

Немдатин – Nemdatine

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Nemdatine. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Nemdatine. Read More …

Нименрикс – Nimenrix

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Nimenrix. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба Read More …

Нексавар – Nexavar

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) 3a Nexavar. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба Read More …

Неванак – Nevanac

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Nevanac. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Nevanac. Read More …

Неорекормон – NEORECORMON

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена оценка. В него се разяснява как Комитетът за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) оценява проведените проучвания, за да направи препоръки как да се използва лекарството. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското Ви състояние Read More …