Правила за ползване на сайта

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате www.iZdrave.com.

С всяко Ваше действие, представляващо пряко или косвено използване съдържанието на www.iZdrave.com или на предлагани с тях стоки или услуги, Вие потвърждавате съгласието си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и „ИЗДРАВЕ“ ООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайтовете.

Ако не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да прекратите използването на сайтът.

Общи условия

„ИЗДРАВЕ“ ООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК:202404730 със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „Иван Гюзелев“ 9 вх. Б ет. 3 ап. 7 и адрес за кореспонденция: 5300 гр. Габрово ул. Иван Гюзелев 9 вх. Б ет. 3 ап. 7.

„ИЗДРАВЕ“ ООД упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина(ЗЛПХМ), Закона за защита на потребителите(ЗЗП) и Закона за защита на личните данни(ЗЗЛП).

Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от „ИЗДРАВЕ“ ООД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, заинтересуваните от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към нас.

Настоящият сайт не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.

„ИЗДРАВЕ“ ООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

Най-учтиво Ви молим, да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на „ИЗДРАВЕ“ ООД. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

„ИЗДРАВЕ“ ООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация. „ИЗДРАВЕ“ ООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.

„ИЗДРАВЕ“ ООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

 

Защита на личните данни

В базата данни на „ИЗДРАВЕ“ ООД Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.

Сайтът събира обобщена статистика за своите посетители, чрез системата Google Analytics и по-конкретно: брой посещения, брой разгледани страници, прекарано време на сайта, град от който е всеки посетител, интернет доставчик, IP адрес и др. Тази информация се използва единствено за статистически цели.

В някои случаи сайтът използва „бисквитки“  (Cookies), за да бъде по-удобен за ползване от посетителите си. Това са файлове, които се запазват от вашия браузър и ви позволяват автоматично идентифициране в сайта, запазване на търсения в сайта и др.

На сайта се излъчват реклами от трети лица. Някои от рекламодателите може да използват технологии, които да събират обща информация за посетителите. Тази информация се използва, за да бъдат показвани подходящи реклами за различните посетители.

Посетителите на сайта могат изцяло да забранят използването на каквито и да е бисквитки от сайта или трети страни имащи взаимоотношения със сайта като ги забранят чрез настройките на своя уеб браузър или по друг начин. Това обаче може да попречи на взаимодействието Ви с нашия и други уебсайтове.

Предоставяне на информация за здравни грижи

Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.

Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не е съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, даване от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.

Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

За сайта

„ИЗДРАВЕ“ ООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.

Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми.

Търговска марка и авторски права

Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право. При ползване на съдържанието, трябва да бъде поставена връзка към www.izdrave.com

3 Replies to “Правила за ползване на сайта”

  1. Личният мобилен номер на д-р Татяна Колева Цанкова е 0888930561.Записване за прием в кабинета може да се направи и на 054/871050.

  2. Личният мобилен тел. на д-р Мариан Ив. Йорданов е 0888223790. За записване може да се използва и 02 8403664.

  3. Лукияновски :

    Кога ще бъде доставена поръчка 8906 от 05,06,2019 и с кой куриер???

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.