Жълт смил – Helichrysum arenarium DC.

Латинско име на жълт смил Helichrysum arenarium – Сем. Compositae — Сложноцветни Други български имена Имена на чужди езици sandy everlasting, yellow chasteweed, yellow everlasting daisy (Английски); Sand-Strohblume (Немски) Описание на жълт смил Малко, високо до 30 см, многогодишно, тревисто растение. Стъблото е право, просто, покрито плътно Продължи да четеш …

Ликвириция – Glycyrrhiza glabra L.

Латинско име на ликвириция Glycyrrhiza glabra – Сем. Papilionaceae — Пеперудоцветни Други български имена на ликвириция Гол сладник Имена на чужди езици на ликвириция licorice, licorice-root, liquorice (Английски); Lakritze (Немски); liquirizia (Италиански); alcazuz, orozuz, regaliz (Испански) Описание на ликвириция Тревисто многогодишно растение с късо коренище, което развива повече от Продължи да четеш …

Нощна свещ – Oenothera biennis L.

Латинско име на нощна свещ Oenothera biennis – Сем. Onagraceae Други български имена на нощна свещ Двугодишна пупалка, нощна свещ Имена на чужди езици на нощна свещ common evening-primrose, evening-primrose, Немски-rampion (Английски) Описание на нощна свещ Двугодишно тревисто растение, високо 50—100 см, с дебел, вретеновиден, месест корен. Стъблото е Продължи да четеш …

Хрян – Armoracia rusticana P. Gaertn

Латинско име на хрян Armoratia rusticana – Сем. Cruciferae — Кръстоцветни Други български имена на хрян Имена на чужди езици на хрян horseradish (Английски); cran, cranson, raifort cran, raifort sauvage (Френски); Kren, Meerrettich (Немски); barba forte, cren, crenno (Италиански) Описание на хрян Тревисто многогодишно растение с дълъг разклонен и Продължи да четеш …

Офика – Sorbus aucuparia L.

Латинско име на офика Sorbus aucuparia – Сем. Rosaceae — Розоцветни Други български имена на офика калина Имена на чужди езици на офика European mountain-ash, mountain-ash, quick beam, rowan (Английски) sorbier des oiseleurs (Френски); gemeine Eberesche (Немски); sorbo selvatico (Италиански); serbal de cazadores (Испански) Описание на офика Дърво, високо Продължи да четеш …

Lysimachia nummularia L. — Пълзящо ленивче

Латинско име на пълзящо ленивче Lysimachia nummularia – Сем. Primulaceae — Игликови Други български имена на пълзящо ленивче Кръглолистно ленивче Имена на чужди езици на пълзящо ленивче creeping-Jenny, moneywort (Английски) Описание на пълзящо ленивче Многогодишно, голо, тревисто растение със слабо разклонено, пълзящо стъбло, дълго 10—50 см. Листата са Продължи да четеш …

Жълт кантарион – Hypericum perforatum L.

Латинско име на жълт кантарион Hypericum perforatum – Сем. Нypericaceae — Звъникови Други български имена на жълт кантарион Лечебна звъника Имена на чужди езици на жълт кантарион goatweed, Klamathweed, perforate St. John’s-wort, racecourseweed, St. John’s-wort, Tiptonweed (Английски) Описание на жълт кантарион Многогодишно тревисто растение с изправено, силно разклонено в Продължи да четеш …

Обикновен хмел – Humulus lupulus L.

Латинско име на обикновен хмел Humulus lupulus – Сем. Cannabinaceae — Конопови Други български имена на обикновен хмел Имена на чужди езици на обикновен хмел bine, common hop, European hop, hop (Английски); houblon (Френски); Hopfen (Немски) Описание на обикновен хмел Многогодишно, тревисто, увивно, двудомно растение със стъбло, дълго 3—6 Продължи да четеш …

Обикновен ечемик – Hordeum vulgare L.

Латинско име на обикновен ечемик Hordeum vulgarе – Сем. Gramitieae — Житни растения Други български имена на обикновен ечемик Имена на чужди езици на обикновен ечемик barley, wild barley (Английски); orge, orge vulgaire (Френски); Gerste, Saatgerste, Wildgerste (Немски); orzo (Италиански); cebada (Испански) Описание на обикновен ечемик Културно, едногодишно, тревисто Продължи да четеш …

Хипофае – Hippophae rhamnoides L.

Латинско име на хипофае Hippophae rhamnoides – Сем. Elaeagnacae — Миризливовърбови Други български имена на хипофае Имена на чужди езици на хипофае sallowthorn, sea-buckthorn (Английски); argasse, argousier, grisset (Френски); Sanddorn (Немски); espino armarillo, espino falso (Испански) Описание на хипофае Разклонен бодлив храст, най-младите клонки на който са покрити със Продължи да четеш …

Миши уши – Hieracium pilosella L.

Латинско име на миши уши Hieracium piiosella – Сем. Composilae — Сложноцветни Други български имена на миши уши Имена на чужди езици на миши уши mouse-ear hawkweed (Английски); kleines Habichtskraut (Немски) Описание на миши уши Многогодишно, малко (5—15 см високо), тревисто растение с изправено, най-често безлистно стъбло и тънки Продължи да четеш …

Обикновена луличка – Linaria vulgaris Mill.

Латинско име на обикновена луличка Linaria vulgaris – Сем. Scrophulariaceae — Живеничеви Други български имена на обикновена луличка Имена на чужди езици на обикновена луличка butter-and-eggs, common toadflax, toadflax, wild snapdragon, yellow toadflax (Английски); linaire vulgaire (Френски) Описание на обикновена луличка Тревисто многогодишно растение, високо 20 — 60 см. Продължи да четеш …