Немдатин – Nemdatine

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Nemdatine. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Nemdatine. Read More …