Мирвазо – Mirvaso

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Mirvaso. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Mirvaso. Read More …

Мариксино – Marixino

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Marixino. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Marixino. Read More …

Матевер – Matever

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Matever. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарство, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Matever. Read More …

Мултак – Multaq

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Multaq. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Multaq. Read More …

Мирапексин – Mirapexin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Mirapexin. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба Read More …

Микардис – Micardis

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) 3a Micardis. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Micardis. Read More …

Ликсумия – Lyxumia

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Lyxumia. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Lyxumia. Read More …

Литак – Litak

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва лекарството. Ако се нуждаете от повече информация за Вашето Read More …

Липролог – Liprolog

Какво представлява Liprolog? Liprolog е серия разтвори и суспензии за инжектиране. Liprolog се предлага под формата на флакони, патрони или предварително напълнени писалки (Liprolog Pen и Liprolog KwikPen). Liprolog съдържа активното вещество инсулин лиспро. Серията Liprolog включва бързодействащи инсулинови разтвори (Liprolog), по-продължително действащи инсулинови суспензии Read More …

Кадсила – Kadcyla

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Kadcyla. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Kadcyla. Read More …

Кристекса – Krystexxa

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Krystexxa. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Krystexxa. Read More …

Калидеко – Kalydeco

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Kalydeco. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Kalydeco. Read More …