Осеор – Osseor

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Osseor. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Osseor. Read More …

Ибандроник Ацид Тева – Ibandronic Acid Teva

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Ibandronic Acid Teva. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на разрешение за употреба и препоръки относно условията Read More …

Адрованс – Adrovance

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Adrovance. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба Read More …