Задух и сърце

Задух наричаме чувството за затруднено дишане. Затруднена може да бъде фазата на вдишването. Тогава говорим за инспираторен задух. В други случаи може да се затрудни фазата на издишването. Това наричаме експираторен задух. При трети случаи е затруднено както вдишването, така и издишването — т.нар. смесен Продължи да четеш …

Домашно лечение на задух

Появата на задух в хода на едно заболяване е винаги указание за възможно усложнение. Лекарят трябва да бъде уведомен за това. При данни за настъпил задух обслужващото болния лице трябва да следи и регистрира броя на дихателните движения в минута, доколко те са равномерни, еднакви Продължи да четеш …

Босилек – Ocimum basilicum

Латинско име на босилек Ocimum basilicum, сем. Lamiaceae Други български имена на босилек базилик, босильо Имена на чужди езици на босилек Basilie, Sweet Basil (английски); Basilic, Basilic commun, Herbe royale (френски); Basilikum, Basilienkraut, Kоnigskraut (немски); Basilico (италиански) Разпространение на босилек Произхода му е от Югоизточна Азия. В Европа се Продължи да четеш …

Арника – Arnica Montana

Латинско име на арника Arnica montana L, сем. Asteraceae Други български имена на арника баранник Имена на чужди езици на арника arnica, leopardsbane, mountain-tobacо (английски); Berg-Wohlverleih;echte Arnica (немски) Разпространение на арника Разпространена е във влажните горски поляни и високопланински ливади по западните планински скло­нове. Расте по каменисти места, торфища. Продължи да четеш …