Високо артериално налягане: възможни усложнения

Ако не се следи за кръвното налягане може да се стигне до цяла редица заболявания. Инфаркт на миокарда По коронарните артерии към сърцето постъпва обогатена с кислород кръв.  Ако съдовете са запушени е възможен инфаркт. Хипертрофия на сърцето Повишеното артериално налягане създава голямо натоварване на Продължи да четеш …

Болка в гърдите – причини, първа помощ

Причините за болка в гърдите могат да са най-различни – от незначителни (стрес, стомашно разстройство) до много сериозни (инфаркт на миокарда, тромбоемболия на белодробната артерия). Често е сложно да се установи истинската причина за възникването на болка в гърдите. Всяка силна безпричинна болка (в това Продължи да четеш …

12 важни въпроса за разширените вени

Защо предимно жените имат неприятности с вените? От разширени вени страдат четири пъти повече жени, отколкото мъже. От една страна, те имат по-слаба съединителна тъкан. Друг рисков фактор са противозачатъчните хапчета. Това посегателство срещу хормоналното равновесие може да повиши значително възможността за съсирване на кръвта. Продължи да четеш …

Лечение на хипертонията

За лечението на хипертоничната болест в началните стадии с успех се използуват физическите упражнения и леките видове спорт без състезателен характер. Те предизвикват положителни емоции и са добра почивка за централната нервна система. С напред­ването на болестта и при появата на усложнения се налага да Продължи да четеш …

Усещанията в областта на сърцето

Здравият човек обикновено не усеща работата на съ­рцето си. При тежки физически усилия или при душевни вълнения всеки е забелязвал учестените и силни удари на сърцето си и знае, че това е нормално явление. Но усетим ли ударите на сърцето, когато почиваме, усетим ли някаква Продължи да четеш …

Промени в сърцето и сърдечно-съдовата система с възрастта

Във всички икономически развити страни през по­следните десетилетия се наблюдава явно остаряване на населението. Предвижда се тази тенденция да продължи и броят на хората от напредналата и старческата възраст още повече да се увеличи. Тази подчертана динамика във възрастовия състав на населението наложи бързото развитие Продължи да четеш …

Отоците и сърцето

Отоците и по-специално тези по краката са симптом, който създава безпокойствоприхората и много често се свързва със заболяване на сърцето. Когато отоците по краката са по-силно изразени, те личат и при оглед, но когато са по-слаби, за да се установят със сигурност, се налага кожата Продължи да четеш …

Сърце и лесно уморяване

Умората или по-точно лесната уморяемост е оплак­ване, което се свързва най-често със състоянието на сърцето. Тя може да се дължи и на невроза. В тези случаи се съчетава с други оплаквания, типични за това заболяване. В пубертета и климактериума често се на­блюдава лесна уморяемост. Понякога Продължи да четеш …

Задух и сърце

Задух наричаме чувството за затруднено дишане. Затруднена може да бъде фазата на вдишването. Тогава говорим за инспираторен задух. В други случаи може да се затрудни фазата на издишването. Това наричаме експираторен задух. При трети случаи е затруднено както вдишването, така и издишването — т.нар. смесен Продължи да четеш …

Хипертрофия на сърцето

Функциите на здравия сърдечен мускул са съвършено пригодени към изискванията на организма. При определени болестни условия обаче (клапен порок, пови­шено артериално налягане и др.), за да осигури необходимото кръвоснабдяване, сърцето трябва да работи усилено. Ако това обременяване продължи по-дълго време, настъпва принудително постоянно пренапреже­ние на Продължи да четеш …

Вегетативна нервна система и сърце

Въпреки своя автоматизъм сърцето ни е част от целия организъм и се намира в разнообразни връзки с него. Една част от тези връзки се осъществяват посредством вегетативната нервна система. Началото й лежи в определени области в централната нервна сис­тема. Вегетативните нерви достигат до сърцето и Продължи да четеш …

Автоматизъм на сърцето

Автоматизмът е самостоятелното, независимо от съз­нанието командване. Всички знаят, че дейността на сърцето не е подчинена на нашата воля. Ние не можем, както това правим със скелетната мускулатура, да регулираме волево неговата дейност. Свиванията на сърцето се извършват под влиянието на импулси, които произхождат от Продължи да четеш …