Сърдечно-белодробна реанимация

сърдечно-белодробна реанимация

Сърдечно-белодробна реанимация

Сърдечно-белодробна реанимация (СБР)– това е система от мероприятия за спасяване на живота, прилагана при много екстрени случаи (инфаркт на миокарда, попадане на течности в дихателните пътища и други ситуации, когато при пострадалия се с прекратило сърцебиенето и дишането).

В идеалния случай СБР включва две мероприятия: притискане на гръдния кош (непряк масаж на сърцето) и изкуствено дишане „уста в уста”. (Подробно описание на двете мероприятия виж по-долу.

Какво конкретно трябва да направи очевидеца на извънредната ситуация зависи от неговите знания и ниво на подготовка.

По-често е по-добре да се направи нещо, отколкото нищо да не се прави, даже и човекът да не е особено сигурен в своите знания и умения. Цената за дългите колебания и размишления може да се окаже човешки живот.

Няколко полезни съвета:

При пълна липса на подготовка. Трябва веднага да се пристъпи към непряк масаж на сърцето. До пристигането на „Бърза помощ” е нужно непрекъснато да се натиска гръдния кош на пострадалия с честота около 2 натиска за секунда (по-подробно описание виж по-долу). Не трябва да се прави изкуствено дишане.

При наличие на подготовка и опит. Може да се приложи единия или и двата вида реанимация:

1. Да се редуват по 30 натиска на гръдния кош и две вдишвания в белите дробове на пострадалия.

2. Да се прави само непряк масаж на сърцето.

Изброените съвети се отнасят само към възрастни, а не към деца.

Целта на СБР е да се поддържа притока на обогатена с кислород кръв към мозъка и други жизненоважни органи до момента, когато лекарите специалисти ще могат да възстановят нормалния ритъм на сърцето.

При спиране на сърцето отсъствието на приток на кръв в течение на няколко минути може да предизвика необратими последствия за мозъка. След 8-10 минути настъпва смърт. При липса съзнание за човек без дишане е скъпа всяка минута.

За да се научат начините за провеждането на мероприятия в рамките на сърдечно-белодробната реанимация е нужна специална подготовка. Медиците се учат също така да използват автоматичен външен дефибрилатор.

Преди да се започне…

Преди започването на реанимационните мероприятия трябва да се оцени състоянието на пострадалия.

В съзнание ли е или не?

Ако не е в съзнание , трябва да го потупаме или разтърсим за рамото. Може силно да го попитаме „Добре ли сте?”

Ако очевидците са двама, а пострадалият е в безсъзнание, единият трябва да извика бърза помощ, а другият да започне реанимационни мероприятия. Ако няма помощник, но има възможност да се позвъни, преди започване на СБР трябва да се извика бърза помощ. Ако човекът се задушава, (например заради попадане на течност в дихателните пътища), е нужно за минута да се започнат реанимационни мероприятия, а след това да се извика лекар.

Ако има възможност да се използва автоматичен външен дефибрилатор, трябва да го използваме един път преди за започнем СБР.

Етапи на сърдечно-белодробната реанимация

Базовата СБР включва три етапа (базисни мерки “ABC”)

A – обезпечаване на проходимостта на дихателните пътища (Airway).

B – провеждане на изкуствено дишане (Breathing).

C – провеждане на непряк (закрит) масаж на сърцето за възстановяване на кръвообращението (Circulation). Необходимо е колкото се може по-бързо да се приключат първите два етапа, за да се пристъпи към непряк масаж на сърцето за възстановяване на кръвообращението.

Обезпечаване на проходимост на дихателните пътища

Да се сложи пострадалия по гръб на равна твърда повърхност.

Да се застане на колене до шията и рамената му.

Да се освободят дихателните пътища. За това да се сложи дланта на челото му и внимателно да се наклони назад главата. След това с другата ръка акуратно да се изнесе напред челюстта му.

Да се оцени дишането на пострадалия (за не повече от 5-10 секунди), да се установи наличието на движения на гръдния кош, да се провери наличието на дишане с бузата или ухото. Спазматичното дишане не се смята за нормално. Ако човекът не диша или диша неправилно, лицата имащи съответната подготовка, могат да започнат изкуствено дишане „уста в уста”. Ако предполагаемата причина за загуба на съзнание е инфаркт на миокарда, лицата нямащи подготовка, трябва веднага да пристъпят към непряк масаж на сърцето, за да се възстанови кръвообращението.

Провеждане на изкуствено дишане

Изкуствено дишане може да се прави по два начина: „уста в уста” или „уста в нос”(прилага се, ако устата е силно повредена или не се отваря).

Да се осигури проходимост на дихателните пътища (чрез накланяне на главата назад и изнасяне на челюстта напред), да се стиснат ноздрите на пострадалия и плътно да се обхванат устните му със своите.

Да се приготвим да се направят две вдишвания в белите дробове на пострадалия. След първото вдишване, което трябва да продължи една секунда, трябва да се провери дали се е повдигнал гръдният кош на пострадалия. Ако да, е необходимо да се направи второ вдишване. Ако не е, е нужно още веднъж да се опитаме да освободим дихателните пътища и след това да се направи второто вдишване.

Да се започне закрит масаж на сърцето, за да се възстанови кръвообращението.

Непряк масаж на сърцето – възстановяване на кръвообращението с натиск върху гърдите

Да се сложи едната длан на средата на гърдите, да се покрие с другата (лактите трябва да са прави) и да се наклоним напред така, че рамената да се намират над дланите.

Да се натисне гръдния кош с цялото тяло (не само с ръце) така, че той да се огъне поне на 5 см. Да се натиска трябва силно и бързо (два натиска в секунда или около 120 в минута).

След 30 натиска на гърдите да се наклани главата назад и да изнесе челюстта напред, за да се освободят дихателните пътища. Пригответе се да направите две вдишвания в белите дробове на пострадалия. Стиснете ноздрите му и в течение на секунда вдишвайте въздух в устата му. Ако гръдният кош се е повдигнал, направете второ вдишване, ако не – опитайте се още веднъж да освободите дихателните пътища и направете второ вдишване след това. Това е един реанимационен цикъл. Ако има възможност натика върху гърдите може да прави един човек, а вдишването – друг.

При отсъствие на признаци на живот след 5 цикъла ЦБР (т.е. след 2 минути след началото на реанимационните действия), по възможност трябва да се използва автоматичния външен дефибрилатор. Препоръчва се отначало да се направи един разряд и отново да се започне реанимация (непряк масаж на сърцето). След 2 минути разрядът може да се повтори. По-възможност е по-добре да се използват детски електроди (за деца на 1 до 8 години). Не бива да се използва дефибрилатор при деца по-малки от една година. Ако дефибрилатор липсва, трябва да се продължат реанимационните действия.

Не бива да се прекъсва СБР до появата на първите признаци на живот или идването на лекар.

Сърдечно-белодробна реанимация (СБР) при деца

Сърдечно-белодробна реанимация при деца от 1 до 8 години

По отношение на деца от 1 до 8 години се провеждат почти същите реанимационни мероприятия като при възрастни. Разликите са следните:

Ако реанимационни действия може да провежда само един човек, преди да се извика бърза помощ, трябва да се направят 5 реанимационни цикъла (около 2 минути).

Да се натика трябва само с една ръка.

Трябва да се вдишва по-слабо въздуха в устата на дете, отколкото при реанимация на възрастен.

Както и при възрастните, един реанимационен цикъл  включва 30 натискания на гръдния кош и 2 вдишвания в белите дробове на пострадалия. Циклите трябва да се повтарят непрекъснато.

При отсъствието на признаци на живот след 5 реанимационни цикъла (около 2 минути), може да се приложи автоматичния външен дефибрилатор съгласно инструкцията. По възможност , използвайте детски електроди. Използвайте електроди за възрастни само при отсъствие на детски.

Продължавайте да оказвате първа помощ докато детето не започне да се движи или до пристигането на лекар.

Сърдечно-белодробна реанимация (СБР) при деца до 1 година

Най-честа причина за спиране на сърцето в бебешка възраст е недостатък на кислород заради пристъпи на задушаване или попадане на течност в дихателните пътища. Ако точно е известно, че сърцето е спряло заради затваряне на дихателните пътища, първа помощ трябва да се окаже като при задушаване. Ако причината не е установена трябва да се започнат мероприятия за СБР.

Първо трябва да се оцени ситуацията, да се поглади бебето и да се види дали ще има реакция (движение). Не бива да се тръска детето.

При липса на реакция трябва да се започне сърдечно-белодробна реанимация и да се извика бърза помощ в следната последователност:

При отсъствие на помощник отначало да се направят 5 реанимационни цикъла (около 2 минути) и чак след това да се извика бърза помощ.

При наличие на втори човек, следва без прекъсване на помощта на детето той да извика лекар.

Освободете дихателните пътища за достъп на въздух

Сложете детето по гръб на твърда равна повърхност (маса, под или земя).

Внимателно наклонете главата назад, с едната ръка повдигнете брадичката, а с другата притискайки челото.

Да се оцени ситуацията трябва много бързо. За приемане на решение в тази ситуация са дават не повече от 10 секунди. Трябва да се провери дишането на детето поставяйки ухото до устата му, да се прослушат звуците от гръдния кош и да се проследят движенията на гърдите.

При липса на дишане незабавно започнете да правите изкуствено дишане „уста в уста”.

Дишайте за детето

Покрийте устата на детето с устните си.

Пригответе се да направите две вдишвания. Надувайки бузите (не трябва да се прави дълбоко издишване с цели гърди), един път бавно издишайте въздуха в дихателните пътища на детето. Понаблюдавайте една секунда повдига ли се гръдния кош. Ако да, може да се направи второ вдишване. В противен случай трябва първо да се освободят дихателните пътища.

При отсъствие на движения на гръдния кош, трябва да се провери за наличие на чуждо тяло в устата на детето, което препятства достъпа на въздух. Ако има, опитайте се да го достигнете с пръст. Ако дихателните пътища са запушени се препоръчва първа помощ да се оказва като при задушаване на едногодишно дете.

Започнете да правите непряк масаж на сърцето.

Възстановяване на кръвообращението

Мислено си представете хоризонталната линия между зърната на гърдите на детето. Сложете два пръста на едната ръка малко по-надолу от тази линия по средата на гръдния кош.

Внимателно натиснете на гръдния кош, така че да се огъне на една втора- една трета.

Бройте надиганията на глас. Натискайте достатъчно бързо, по 100-120 натиска в минута.

След всеки 30 натиска на гърдите – 2 издишвания в белите дробове на бебето.

Ако около детето има само един човек, да се извика бърза помощ е нужно след 2 минути изпълняване на мероприятия на СБР. Ако има още един човек, може да му се възложи да я извика той.

Да се продължават реанимационните действия до появата на първи признаци на живот или до пристигането на лекар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.