Стаята на болния – подреждане, почистване, осветление

Ако се използва отделно помещение в жилището като стая за болния, необходимо е да бъдат изпълнени някои изисквания, които надхвърлят обичайните рамки на домашната хигиена. Освен това болният трябва да се чувствува добре в тази стая, която ще бъде за него ежедневната обкръжаваща среда в Продължи да четеш …