Повит – Clematis vitalba

Латинско име на повит Clematis vitalba L. — Сем. Ranunculaceae Други български имена скребър Имена на чужди езици old-man’s-beard, traveler’s-joy (английски) Разпространение на повит Из горите и храсталаците, но предимно по влажните терени из цялата страна (рядко над 1000 м н.в.). Описание Многогодишно, силно разклонено, увивно, катерливо Продължи да четеш …