Попадане на химическо вещество в окото

При попадане на химическо вещество в окото трябва да се направи следното: Промивка на окото Да се промие окото с леко топла чиста вода в течение на най-малко 20 минути. Това може да се направи по някой от приведените по долу начини: Да се застане Продължи да четеш …