Първа помощ при ухапвания и ужилвания на насекоми

При ухапване от насекомо под кожата на човека попада отрова и други вещества. Отровата може да предизвика алергична реакция. Степента на тежестта и зависи от чувствителността на организма към конкретната отрова. Най-често реакцията на ухапването от насекомо с слабо изразена и се проявява с лек Продължи да четеш …

Остра алергична реакция – анафилактичен шок

Острата алергична реакция (анафилаксия) може да предизвика шок, остра дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност (опасно за живота състояние). При чувствителните хора анафилаксията се развива моментално, но тя може да се прояви и няколко часа след попадането в организма на веществото, предизвикващо алергия. Анафилаксията може да се Продължи да четеш …