Дилянка – Valeriana officinalis

Латинско име на дилянка Valeriana officinalis L. — Сем. Valerianaceae — Дилянкови Други български имена на дилянка Лечебна валериана, Дилянка Имена на чужди езици на дилянка валериана аптечная, валериана лекарственая (руски); common valerian (английски); Echter Baldrian, Gemeiner Baldrian (немски); herbe aux chats, valeriane officinale (френски). Разпространение на дилянка По Продължи да четеш …

Червена боровинка – Vaccinium vitis-idaea

Латинско име на червена боровинка Vaccinium vitis-idaea L. — Червена боровинка Сем. Ericaceae Имена на чужди езици на червена боровинка брусника (руски); cowberry, red whortleberry (английски); Preiselbeere (немски); airelle rouge, myrtille rouge (френски) Разпространение на червена боровинка По каменливите и скални поляни и пасища, в иглолистните и буковите Продължи да четеш …

Трицветна теменуга – Viola tricolor

Латинско име на трицветна теменуга Viola tricolor L. — Сем. Violaceae Имена на чужди езици на трицветна теменуга European wild pansy, field pansy, heart’s-ease, Johnny-jump-up, love-in-idleness, miniature pansy (английски); pensee (френски) Разпространение на трицветна теменуга По сухите тревисти и каменливи места, из храсталаците, но главно из посевите, дори Продължи да четеш …

Червена калина – Viburnum opulus

Латинско име на червена калина Viburnum opulus L. — Сем. Caprifoliaceae Имена на чужди езици на червена калина American cranberry-bush, crampbark, Guelder-rose, highbush cranberry, snowballbush (английски) Разпространение на червена калина В разредените гори и храсталаците, в долния горски и предпланински пояс, немного често, но в цялата страна. Описание на Продължи да четеш …

Малък зимзелен – Vinca minor

Латинско име на малък зимзелен Vinca minor – сем. Apocynaceaе Имена на чужди езици на малък зимзелен common periwinkle, lesser periwinkle, running-myrtle (английски); petite pervenche (френски); kleines Immergrun (немски); pervinca, vincapervinca (испански) Разпространение на малък зимзелен Родината му е Западна Европа. В България се култивира или се отглежда Продължи да четеш …

Лопен – Verbascum thapsiforme

Латинско име на лопен Verbascum thapsiforme – сем. Scrophulariaceae Други имена на лопен мечо ухо, царска свещ, овча опашка Имена на чужди езици на лопен dense-flower mullein, mullein (английски). Разпространение на лопен Среща се сред храстите, сечищата, редките гори и песъчливите или каменисти райони. Студоустойчиво растение, което обича отводнените Продължи да четеш …

Върбинка – Verbena officinalis

Латинско име на върбинка Verbena officinalis (Verbenaceae) Други български имена на върбинка железник, лечебна върбинка Имена на чужди езици на върбинка common verbena, common vervain, herb-of-the-cross, holywort, peristerion-wort, pigeon’s-grass, simpler’s-joy, turkey-grass (английски); herbe de verveine, herbe sacrеe, verveine officinale (френски); echtes Eisenkraut (немски); erba di San Giovanni, verbena Продължи да четеш …

Бял имел – Viscum album

Латинско име на бял имел Viscum album – сем. Loranthaceae Други български имена на бял имел бимал, бруч, бяла лепка, клейник Имена на чужди езици на бял имел European mistletoe (английски); Mistel (немски) Разпространение на бял имел Най-често се среща в Източна България, където паразитира върху много овощни и Продължи да четеш …