Офика – Sorbus aucuparia L.

Латинско име на офика Sorbus aucuparia – Сем. Rosaceae — Розоцветни Други български имена на офика калина Имена на чужди езици на офика European mountain-ash, mountain-ash, quick beam, rowan (Английски) sorbier des oiseleurs (Френски); gemeine Eberesche (Немски); sorbo selvatico (Италиански); serbal de cazadores (Испански) Описание на офика Дърво, високо Продължи да четеш …

Черен оман – Symphytum officinale

Латинско име на черен оман Symphytum officinale – Сем. Boraginaceae Други български имена на черен оман Лечебно зарасличе Имена на чужди езици на черен оман   boneset, comfrey, consound, healingherb, knitbone, slippery-root (английски); consoude officinale, grande consoude (френски); echter Beinwell, gemeiner Beinwell (немски); consolda maggiore (италиански); consuelda, consuelda Продължи да четеш …

Картоф – Solanum tuberosum

Латинско име на картоф Solatium tuberosum – Сем. Solanaceae Други български имена: Имена на чужди езици на картоф potato (английски); pomme de terre (френски); Kartoffel  (немски); andigena, papa (испански) Описание на картоф Многогодишно тревисто растение с подземни видо­изменени стъбла — грудки (клубени). Стъблото е високо 40—60 см, раз­клонено, Продължи да четеш …

Японска софора – Sophora japonica

Латинско име на японска софора Sophora japonica – Сем. Р apilionaceae Други български имена: Имена на чужди езици на японска софора Chinese scholartree, Japanese pagoda-tree (английски) Разпространение на японска софора Дървото расте спонтанно в Япония и Китай, а се отглежда като декоративно в градините, парковете, по ули­ците у Продължи да четеш …

Черно кучешко грозде – Solanum nigrum

Латинско име на черно кучешко грозде Solarium nigrum – Сем. Solanaceae Други български имена: Имена на чужди езици на черно кучешко грозде black nightshade, blackberry nightshade, poisonberry (английски); morelle noire (френски); schwarzer Nachtschatten (немски); hierba mora (испански) Разпространение на черно кучешко грозде Рудерално растение, разпространено по замърсените места, Продължи да четеш …

Червено кучешко грозде – Solanum dulcamara

Латинско име на червено кучешко грозде Solanum dulcamara – Сем. Solanaceae Други български имена на червено кучешко грозде разводник Имена на чужди езици на червено кучешко грозде bitter nightshade, bittersweet, climbing nightshade, dulcamara (английски); douce-amere, morelle (френски); Разпространение на червено кучешко грозде По влажните и сенчести места и край­речните Продължи да четеш …

Лечебна мъдрица – Sisymbrium officinale

Латинско име на лечебна мъдрица Sisymbrium officinale – Сем. Cruciferae Други български имена: Имена на чужди езици на лечебна мъдрица crambling mustard , crambling rocket, hedge mustard (английски); sisymbre officinal (френски); Wegrauke (немски) Разпространение на лечебна мъдрица Типично рудерално растение; среща се по замърсени места, покрай пътища, огради и Продължи да четеш …

Петнист, бял трън – Silybum marianum

Латинско име на бял трън Silybum marianum – Сем. Compositae Други български имена: Имена на чужди езици на бял трън blessed milk thistle, bull thistle, variegated artichoke (английски);  chardon argente, chardon Marie, lait de Notre Dame, silybe de Marie (френски); Mariendistel (немски); cardo de Mar?a, cardo lechero, Продължи да четеш …

Градинска чубрица – Satureja hortensis

Латинско име на градинска чубрица Satureja hortensis – Сем. Labiatae Други български имена: Имена на чужди езици на градинска чубрица savory (английски);  sarriette des jardins, savouree (френски); Bohnenkraut (немски); ajedrea comun, saborida (испански); Разпространение на градинска чубрица Спонтанно в Средиземноморската област. У нас се отглежда навсякъде главно за Продължи да четеш …

Жълта тлъстига – Sedum acre

Латинско име на жълта тлъстига Sedum acre – Сем. Crassulaceae Други български имена на жълта тлъстига Парлива тлъстига Имена на чужди езици на жълта тлъстига biting stonecrop, stonecrop, wall-grass, wall-grass (английски) Разпространение на жълта тлъстига По сухите каменливи и сипейни места, предимно в планините и предпланините, разпространено почти навсякъде. Продължи да четеш …

Ракитник – Sarothamnus scoparius (Spartium scoparium)

Латинско име на ракитник Sarothamnus scoparius – Сем. Papilionaceae Други български имена на ракитник черна метла, жълт цветилник Имена на чужди езици на ракитник broom, broomtops (английски); genet a balais (английски);  Besenginster (немски); amaracciole, emero scornabecco, ginestra dei carbonai  (италиански); Разпространение на ракитник У нас се отглежда само в Продължи да четеш …

Лечебно сапуниче – Saponaria officinalis

Латинско име на лечебно сапуниче Saponaria officinalis – Сем. Caryophyllaceae Други български имена: Имена на чужди езици на лечебно сапуниче bouncing-bet, common soapwort, soapwort (английски); saponaire officinale (френски); echtes Seifenkraut  (немски); Разпространение на лечебно сапуниче Покрай реките и потоците, из храстала­ците, по влажните терени, почти навсякъде в страната, Продължи да четеш …