Водна мента – Mentha aquatica L.

Латинско име на водна мента Mentha aquatica – Сем. Labiatae — Устноцветни Други български имена на водна мента Имена на чужди езици на водна мента bergamot mint, eau-de-cologne mint, lemon mint, orange mint (Английски), water mint (Английски); menthe acuatique (Френски); Bergamott-Minze, Wasser-Minze (Немски); mentha d’acqua (Италиански); yerba buena Продължи да четеш …

Воден морач – Oenanthe aquatica (L.) Poir.

Латинско име на воден морач Oenante aquatica – Сем. Umbelliferae — Сенникоцветни Други български имена на воден морач Имена на чужди езици на воден морач fine-leaf water-dropwort, water-fennel, water-hemlock (Английски); oenanthe aquatique (Френски); Pferdesaat (Немски) Описание на воден морач Многогодишно и двегодишно тревисто растение, високо 30—120 см, с разклонено, Продължи да четеш …

Водно пипериче – Polygonum hydropiper

Латинско име на водно пипериче Polygonum hydropiper — Сем. Polygonaceae Други български имена на водно пипериче Имена на чужди езици на водно пипериче marsh-pepper smartweed, redleaf, smartweed, water-pepper (английски); renouee poivre-d’eau (френски); Wasserpfeffer (немски); pepe d’acqua (италиански) Разпространение на водно пипериче По влажните и мочурливите места из цяла България, Продължи да четеш …

Вълча ябълка – Aristolochia clematitis

Латинско име на вълча ябълка Aristolochia clematitis L. — Сем. Aristolochiaceae Имена на чужди езици на вълча ябълка birthwort, heartwort (английски); aristoloche clematite, sarrasine (френски); gemeine Osterluzei, gewohnliche Osterluzei, Wolfskraut (немски) Разпространение на вълча ябълка Среща се по влажни места край пътищата и оградите, по пущинаците навсякъде из Продължи да четеш …

Ветрогон – Eryngium campestre

Латинско име на ветрогон Eryngium campestre L. — Сем. Umbelliferae Други български имена на ветрогон биволски трън Имена на чужди езци на ветрогон eryngo, sea-holly, white-devil (английски); Feld-Mannstreu (немски) Разпространение на ветрогон По пасищата, сухите и тревисти места, по-малко из редките храсталаци из цялата страна. Описание на ветрогон Тревисто многогодишно Продължи да четеш …

Вълнест напръстник – Digitalis lanata

Латинско име на вълнест напръстник Digitalis lanata – сем. Scrophulariaceae Други български имена на вълнест напръстник дигиталис, дядов зъб Имена на чужди езици на вълнест напръстник digitalis, Grecian foxglove, woolly digitalis, woolly foxglove (английски); digitale laineuse (френски); wolliger Fingerhut (немски); digital (испански) Разпространение на вълнест напръстник Рядко срещано растение, растящо предимно в Източна Европа. У Продължи да четеш …

Върбинка – Verbena officinalis

Латинско име на върбинка Verbena officinalis (Verbenaceae) Други български имена на върбинка железник, лечебна върбинка Имена на чужди езици на върбинка common verbena, common vervain, herb-of-the-cross, holywort, peristerion-wort, pigeon’s-grass, simpler’s-joy, turkey-grass (английски); herbe de verveine, herbe sacrеe, verveine officinale (френски); echtes Eisenkraut (немски); erba di San Giovanni, verbena Продължи да четеш …

Възлесто живениче – Scrophularia nodosa

Латинско име на възлесто живениче Scrophularia nodosa – сем. Scrophulariaceae Други български имена на възлесто живениче гърличе, разгон Имена на чужди езици на възлесто живениче common figwort, figwort (английски) Разпространение на възлесто живениче Широко разпространено е из бившите съветски републики, Балканския полуостров, Средна Европа, Централна Азия и Северна Продължи да четеш …

Вратига – Tanacetum vulgare

Латинско име на вратига Tanacetum vulgare (Compositae) Други български имена на вратига вратика, глистава трева Имена на чужди езици на вратига common tansy, common tansy, tansy (английски); barbotine, tanaisie, tanaisie vulgaire (френски); Rainfarn (немски); hierba lombriguera, tanaceto (испански) Разпространение на вратига Растението е с азиатски произход и днес е Продължи да четеш …

Врабчови чревца – Stellaria media

Латинско име на врабчови чревца Stellaria media (Caryophyllaceae) Други български имена на врабчови чревца звездица, вражалка, мокрица Имена на чужди езици на врабчови чревца chickweed, common chickweed (английски); mouron des oiseaux (испански); Vogel-Sternmiere, Vogelmiere (немски); pamplina, picagallina (испански) Разпространение на врабчови чревца Расте в умерения климатичен пояс и се Продължи да четеш …