Хипертрофия на сърцето

Функциите на здравия сърдечен мускул са съвършено пригодени към изискванията на организма. При определени болестни условия обаче (клапен порок, пови­шено артериално налягане и др.), за да осигури необходимото кръвоснабдяване, сърцето трябва да работи усилено. Ако това обременяване продължи по-дълго време, настъпва принудително постоянно пренапреже­ние на Продължи да четеш …