Сънотворен мак – Papaver somniferum L.

Латинско име на сънотворен мак Papaver somniferum – Сем. Papaverасеае — Макови Други български имена на сънотворен мак Имена на чужди езици на сънотворен мак opium poppy (Английски); oeillette (Френски); Schlafmohn (Немски); adormidera, amapola real (Испански) Описание на сънотворен мак на сънотворен мак Едногодишно, тревисто растение с изправено, гъсто облистено, Продължи да четеш …