Сърдечно-белодробна реанимация

Сърдечно-белодробна реанимация (СБР)– това е система от мероприятия за спасяване на живота, прилагана при много екстрени случаи (инфаркт на миокарда, попадане на течности в дихателните пътища и други ситуации, когато при пострадалия се с прекратило сърцебиенето и дишането). В идеалния случай СБР включва две мероприятия: Продължи да четеш …