Глог – Crataegus monogyna

Латинско име на глог Crataegus monogyna (Rosaceae) Други български имена на глог глогинка Имена на други езици на глог English hawthorn, hawthorn, red hawthorn (английски); biancospino (италиански); espino albar (испански) Разпространение на глог Родните земи на глога са умерените зони на Северното полукълбо. Има около 300 разновидности храсти и Продължи да четеш …