Наранявания на вътрешните органи и първа помощ

Нараняването и увреждането на вътрешните органи, които се намират в гръдната и коремната кухина, са от особено значение поради тяхната жизнена важност и трудна достъпност за лечение. Опознаването произхода и признаците на тези наранявани ще ни улесни при преценяване състоянието на ранения и неотложността от Продължи да четеш …

Наранявания на сетивните органи и първа помощ при тях

Увреждания на окото При удар с тъп предмет в областта на окото се получава вътрешен кръвоизлив най-често около очната ябълка. Той се проявява с оток, посиняване на клепачите и затваряне на окото. Ако ударът е бил силен, може да се получат увреждания и в очната Продължи да четеш …

Първа помощ при увреждане на нервната система

При различните видове наранявания бива засегната и нервната система, като се почне с увреждания на нервни влакна и чувствителни телца в кожата и се стигне до повреди на големи нервни клонове, гръбначния и главния мозък. Ето защо и явленията, с които реагира нервната система на Продължи да четеш …

Първа помощ при нараняване на кожата и мускулите

При всички видове наранявания на тялото кожата понася значителни по вид и големина щети, като се започне от обикновеното разкъсване на епидермиса и се стигне до увреждане на целия кожен пласт и подлежащите му тъкани. При повреди с ненарушена цялост на кожата говорим за притискане Продължи да четеш …

Първа помощ при наранявания на лицето

При нараняванията на лицето могат да бъдат засегнати очите и тяхната околност, носът, горната челюст, бузите и ушите. При нараняване на едното или двете очи се прилага суха стерилна превръзка, но и при тежко нараняване на едното око за по добро обездвижване се препоръчва обинтоване Продължи да четеш …

Първа помощ при наранявания на главата

Нараняванията на главата в черепната част могат да засегнат само кожата, подлежащата кост или мозъка. При контузии (натъртвания) на покритата с коса част на черепа без разкъсване на кожата косата не се стриже и мястото се намазва с йодна тинктура, а при порезни и разкъсани Продължи да четеш …

Първа помощ при шок

Едно от най-тежки усложнения, което може да възникне при нараняване, е травматичният шок. Той действува като удар върху нервната система и е реакцията на организма при извънредно големи травми. При шока се разстройва цялата жизнена дейност на организма. За да се изпадне в състояние на Продължи да четеш …

Първа помощ при кръвоизливи

Разпознаване на състоянието Не всеки кръвоизлив се установява по изтичането на кръв – вътрешни кръвоизливи. Ето защо при нарастваща бледост и ускоряване на пулса след наранявания трябва да се мисли и за вътрешни кръвоизливи. Незабавно трябва да се повика лекар. При малки наранявания на кожата Продължи да четеш …

Първа помощ при спиране на сърдечната дейност

Разпознаване на състоянието на спиране на сърдечната дейност Не се долавя пулс на шийната артерия не се чуват ударите на сърцето (ухото се поставя на гръдния кош) очевидна бледост безсъзнание широки зеници, нереагираши на светлина. Ако при нараняване се появят кръвоизливи, сърцето не е спряло. Продължи да четеш …

Първа помощ при спиране на дишането

Индикации за спиране на дишането липсва дишане няма дихателни движения на гръдния кош не се долавя дъх (перо пред устата, лист хартия; поставеното пред устата огледало не се замъглява) безсъзнание Пациенти, с които е възможен контакт, никога не са със спиране на дишането, дишането може Продължи да четеш …