Полски хвощ – Equisetum arvense L.

Латинско име на полски хвощ Equisetum arvense – Сем. Equisetaceae — Хвощови Други български имена на полски хвощ Имена на чужди езици на полски хвощ common horsetail, field horsetail (Английски); Akerschachtelhalm (Немски); cola de caballo (Испански) Описание на полски хвощ Многогодишно, начленено на възли и междувъзлия тревисто растение, размножаващо Продължи да четеш …