Поветица – Convolvulus arvensis

Латинско име на поветица Convolvulus arvensis L. — Сем. Convolvulaceae Имена на чужди езици на поветица bindweed, common bindweed, bindweed, white convolvulus, wild morning-glory (английски); liseron des champs (френски); Akerwinde (немски); correguela (испански) Разпространение на поветица Широко разпространено в низините и предпланините на цяла България. Расте главно из Продължи да четеш …