Планински очиболец – Potentilla erecta (P. silvestris, P. tormentilla)

Латинско име на планински очиболец Potentilla erecta – Сем. Rosaceae Други български имена: Имена на чужди езици на планински очиболец bloodroot, cinquefoil, shepherd’s-knot, tormentil (английски); aufrechtes Fingerkraut, Blutwurz, Tormentill (немски) Разпространение на планински очиболец По мочурливите и влажните ливади на почти всички наши планини. Описание на планински очиболец Многогодишно Продължи да четеш …