Петниста бударица – Galeopsis tetrahit L.

Латинско име на петниста бударица Galeopsis tetrahit – Сем. Labiatae — Устноцветни Други български имена на петниста бударица Имена на чужди езици на петниста бударица common hemp-nettle, hemp-nettle (Английски) Описание на петниста бударица Едногодишно тревисто растение, високо 15—40 см, с 4-ръбесто, окосмено стъбло, срещуположни листа, долните яйцевидни, горните ланцетни, Продължи да четеш …