Пача трева – Polygonum aviculare

Латинско име на пача трева Polygonum aviculare – Сем. Polygotiaceae Други български имена Имена на чужди езици на пача трева American knotweed, common knotweed, doorweed, knotgrass (английски); renouеe des oiseaux (френски); Разпространение на пача трева Широко разпространено рудерално рас­тение по тревистите места, Край стоборите, изкопите, пътищата, дворовете. Описание на Продължи да четеш …