Офика – Sorbus aucuparia L.

Латинско име на офика Sorbus aucuparia – Сем. Rosaceae — Розоцветни Други български имена на офика калина Имена на чужди езици на офика European mountain-ash, mountain-ash, quick beam, rowan (Английски) sorbier des oiseleurs (Френски); gemeine Eberesche (Немски); sorbo selvatico (Италиански); serbal de cazadores (Испански) Описание на офика Дърво, високо Продължи да четеш …