Обложен език (налепи) при болния

Белезникавожълти налепи Белезникавожълти налепи по езика се появяват при голям брой заболявания. Здраво полепналите белезникави налепи са невинно придружаващо явление. Промените в храненето по време на заболяването, намалението на дъвкателните движения поради приемането на кашава храна, намалената подвижност на езика, както и нарушенията в слюнчената Продължи да четеш …