Обикновен ечемик – Hordeum vulgare L.

Латинско име на обикновен ечемик Hordeum vulgarе – Сем. Gramitieae — Житни растения Други български имена на обикновен ечемик Имена на чужди езици на обикновен ечемик barley, wild barley (Английски); orge, orge vulgaire (Френски); Gerste, Saatgerste, Wildgerste (Немски); orzo (Италиански); cebada (Испански) Описание на обикновен ечемик Културно, едногодишно, тревисто Продължи да четеш …