Грижи за болния от множествена (мултиплена) склероза

Заболяването протича много различно, но обикновено по-леко и по-благоприятно, отколкото се смята. Прилаганите лечебни методи съответстват на най-модерните становища. Съобщаваните в пресата „чудодейни излекувания“ създават необосновани надежди и не помагат на болния. Указания за обслужване. Освен специалните грижи, наложени от индивидуалното протичане на заболяването, при Продължи да четеш …