Миши уши – Hieracium pilosella L.

Латинско име на миши уши Hieracium piiosella – Сем. Composilae — Сложноцветни Други български имена на миши уши Имена на чужди езици на миши уши mouse-ear hawkweed (Английски); kleines Habichtskraut (Немски) Описание на миши уши Многогодишно, малко (5—15 см високо), тревисто растение с изправено, най-често безлистно стъбло и тънки Продължи да четеш …