Голям и малък кръг на кръвообращението

Голям кръг на кръвообращението Той започва от най-голямата артерия в човешкото тяло аортата. Тя се разклонява на голям брой средни и малки артерии, които завършват с артериолите. Последните се разкло­няват на множество капиляри по цялото тяло. През стените на капилярите се извършва обмяната на ве­ществата Продължи да четеш …