Брош – Rubia tinctoria

Латинско име на брош Rubia tinctoria L., сем. Rubiaceae Други български имена на брош червен брош, бояджийски брош, багрилен брош Имена на чужди езици на брош dyer’s madder, Indian madder, madder (английски); garance des teinturiers (френски); Fаrberrоte, Krapp (немски); granza, rubia de tintes (испански) Разпространение на брош В Южна Продължи да четеш …