Кръглолистна росянка – Drosera rotundifolia

Латинско име на кръглолистна росянка Drosera rotundifolia L.— Сем. Droseraceae Имена на чужди езици на кръглолистна росянка round-leaf sundew (английски) Разпространение на кръглолистна росянка По сфагновите торфища в планинския пояс на Западна Стара планина. Средните и Западните Родопи, Рила, Витоша, Самоковското поле. Сравнително рядко растение. Описание на кръглолистна росянка Продължи да четеш …