Силно задавяне (аспирация) при бебета

При малки кърмачета може да се случи храната да попадне в трахеята. Детето се опитва да я изкашля, но това му е трудно. Подобно състояние настъпва и когато в трахеята попадне малко чуждо тяло (част от играчка или от накит на майката). Първа помощ при Продължи да четеш …

Задавяне при болния

Капачето на ларинкса припокрива неговия вход при всяко преглъщане, като предотвратява попадането на храна или течност в трахеята. Сложното взаимодействие между различните мускули може да бъде нарушено, когато болният е в безсъзнание или са настъпили парализи. Тогава в трахеята навлиза храна, която след това достига Продължи да четеш …