Дрян – Cornus mas

Латинско име на дрян Cornus mas – сем . Cornaceae Имена на чужди езици на дрян cornelian-cherry, sorbet, dogwood (английски); cornouiller male (френски); Kornelkirsche (немски); cornejo comun, cornejo macho (испански) Разпространение на дрян Среща се в почти цяла Европа, Югозападна Азия и Кавказ. На много места се култивира. Продължи да четеш …