Дилянка – Valeriana officinalis

Латинско име на дилянка Valeriana officinalis L. — Сем. Valerianaceae — Дилянкови Други български имена на дилянка Лечебна валериана, Дилянка Имена на чужди езици на дилянка валериана аптечная, валериана лекарственая (руски); common valerian (английски); Echter Baldrian, Gemeiner Baldrian (немски); herbe aux chats, valeriane officinale (френски). Разпространение на дилянка По Продължи да четеш …