Пресечка – Cnicus benedictus

Латинско име на пресечка Cnicus benedictus L. — Сем.Compositae Други български имена на пресечка кникус, бенедиктски трън Имена на чужди езици на пресечка blessed thistle (английски); chardon benit (френски); Benediktenkraut, Bitterdistel (немски) Разпространение на пресечка По сухите тревисти места и редките храсталаци в най-топлите части на страната, а също Продължи да четеш …