Остра алергична реакция – анафилактичен шок

Острата алергична реакция (анафилаксия) може да предизвика шок, остра дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност (опасно за живота състояние). При чувствителните хора анафилаксията се развива моментално, но тя може да се прояви и няколко часа след попадането в организма на веществото, предизвикващо алергия. Анафилаксията може да се Продължи да четеш …