Оланзапин Тева – Olanzapine Teva

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Olanzapine Teva. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Read More …

Инвега – Invega

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Invega. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба Read More …

Абилифай Маинтена – Abilify Maintena

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Abilify Maintena. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Read More …

Абилифай – Abilify

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Abilify. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Abilify. Read More …