Нексавар – Nexavar

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) 3a Nexavar. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба Read More …

Якави – Jakavi

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Jakavi. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Jakavi. Read More …

Джиотриф – Giotrif

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Giotrif. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условията на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Giotrif. Read More …

Ериведж – Erivedge

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Erivedge. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условията на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Erivedge. Read More …

Ербитукс – Erbitux

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Erbitux. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Erbitux. Read More …