Неорекормон – NEORECORMON

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена оценка. В него се разяснява как Комитетът за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) оценява проведените проучвания, за да направи препоръки как да се използва лекарството. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското Ви състояние Read More …