Категории

Правила & Условия

С всяко Ваше действие в сайта Вие потвърждавате, че сте съгласни и приемате правилата и условията за ползване на сайта и се задължавате да ги спазвате безусловно. Настоящите правила и условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

Територия на действие на аптеката са селищата в Република България.

При доставката заплащате стойността на продуктите във Вашата заявка плюс стойността на куриерската услуга, ако има такава. Начините на плащане, които предлагаме са чрез наложен платеж. При получаване на място заплащате само стойността на продуктите в заявката.

Всички обявени цени са крайни - т.е. с включено ДДС.

В сайта е дадена необходимата информация за продуктите, които се предлагат в него. Продукти, за които няма дадена информация не трябва да се считат като предложени за продажба и при поръчката на такава стока се приема, че клиентът е бил предварително запознат с нея. Ние не носим отговорност за некоректна, лъжлива или невярна информацията дадена за продуктите - тя е изцяло основана на дадената от призводителя на съответния продукт.

Поръчката на стока посредством системата на интернет аптеката представлява декларирано желание от Ваша страна да ви бъде изпратен определен продукт, на посочен от Вас адрес, с цел да я закупите. Неоснователен отказ за приемане поръчката води до неоправдани разходи за нас, които ще потърсим от Вас по законовия ред.

Ползвайки аптеката, Вие давате съгласието си да се свързваме с Вас, във връзка с изпълнението на поръчката, чрез посочените от Вас адрес на електронна поща и телефон. След изпращане на поръчката е възможно да се свържем с Вас: за потвърждение или за да Ви уведомим за статуса на поръчката Ви.

За обработването на Вашата поръчка са ни необходими: Вашето име, адрес и метод за доставка на стоката и начин за връзка (електронна поща и телефон). Това са и необходимите данни за създаване на "профил". Не се нуждаем от допълнителна информация. Личните Ви данни са защитени от Закона за защита на личните данни. Дадената от Вас информация се използва единствено с цел осъществяването на доставката. Вашият профил може да бъде изтрит и заличен по Ваше желание. Освен в случайте в които законът не ни задължава личните Ви данни няма да бъдат споделяни с трети лица. Чрез посочване на Вашите контактни данни Вие се съгласявате да ги използваме единствено по въпроси свързани с дадената поръчка или за да Ви уведомим за предоставен вид отстъпка за пазаруване. Всичката информация, която бива разменена между нас и Вас не може да бъде употребявана за други цели освен изброените.

С оглед повишаването качеството на предлаганите от нас услуги, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности,  имаме право временно да ограничим или преустановим предоставянето на услугата.

В някои случаи сайтът използва "бисквитки"  (Cookies), за да бъде по-удобен за ползване от посетителите си. Това са файлове, които се запазват от вашия браузър и ви позволяват автоматично идентифициране в сайта, запазване на търсения в сайта и др.

На сайта се излъчват реклами от трети лица. Някои от рекламодателите може да използват технологии, които да събират обща информация за посетителите. Тази информация се използва, за да бъдат показвани подходящи реклами за различните посетители.

Посетителите на сайта могат изцяло да забранят използването на каквито и да е бисквитки от сайта или трети страни имащи взаимоотношения със сайта като ги забранят чрез настройките на своя уеб браузър или по друг начин. Това обаче може да попречи на взаимодействието Ви с нашия и други уебсайтове.

Сайта не цели извършването на реклама и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава. В сайта може да има единствено страници с лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, единствено с информативна цел.

Преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта, консултирайте се с квалифицирано медицинско лице, относно възможните рискове при употреба на съответния продукт. Не препоръчваме самолечението за решаване на здравни проблеми.

В четиринадесетдневен срок след получаване и заплащане на даден продукт Вие имате право, без да посочвате конкретна причина да се откажете от него. За целта трябва да ни я върнете чрез куриер на предоставения от нас адрес за ваша сметка и да изискате наложен платеж/банков превод за сумата, която сте платили за нея. За целта трябва да ни уведомите предварително. Стоката трябва да бъде с ненарушен търговски вид. Адреса за връщане на стока ще бъде потвърден след вашето уведомяване.

Търговец и доставчик е фирма "ИЗДРАВЕ" ООД  с ЕИК:202404730 със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „Иван Гюзелев“ 9 вх. Б ет. 3 ап. 7 и адрес за кореспонденция: 5300 гр. Габрово ул. Иван Гюзелев 9 вх. Б ет. 3 ап. 7. Можете да се свържете с нас също така на e-mail: izdrave@abv.bg , телефон: 0878 808 222

Изпълнението на заявките става от АПТЕКА намираща се на адрес: с. Мировяне пл. "Васил Левски" №1 с Удостоверение за регистрация № АП-512 / 30.09.2013 г. от ИАЛ с ръководител маг.-фарм. Ростислав Пенчев Маринов.

Аптека "Мировяне" изпълнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т. ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за медицинските изделия, Закона за храните, Закона за здравето, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.

Приемаме, че посещението ви в интернет аптеката няма да бъде със злонамерена цел и по никакъв начин няма да причини вреда на нас или трети лица. Интернет аптеката не носи отговорност за причинени вреди върху Вас или трети лица породени от посещението на сайта. Информация, която е обменена като следствие на общуването между нас и съответния клиент, не може да бъде използвана по такъв начин, че да причини вреда на която и да е от двете страни или трети лица. Използваме изображения и описания предоставени ни от съответните производители или търговци на едро, като единствената цел е представяне на техните продукти. Приемаме, че сте наясно с цялата информация за желаният от Вас продукт. Не поемаме никаква отговорност при недобросъвестни вмешателства в съдържанието на този сайт, както и последствията от тях или за технически грешки.

Координати на комисията за защина на личните данни: Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15; тел.: (02) 940 20 46; факс: (02) 940 36 40; Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg

Координати на комисията за защита на потребителите: Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02 / 980 25 24; факс: 02 / 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg

Координати на ТД на НАП - Надежда: Адрес:ул. «Илиeнско шосе» №8; тел.:02/8927637; 02/8376425

Координати на ТД на НАП - Велико Търново: Адрес: пл.„Център” 2, тел.: (062) 61 71 82 (подаване на декларации, информация за услуги), (062) 61 71 32 (здравен статус), (062) 61 71 37 (подаване на декларации от работодатели, осигурители, самоосигуряващи се лица);Email: td_velikotarnovo@ro04.nra.bg; Офис за обслужване Габрово: Адрес: ул.„Априловска” 7; тел.:(066) 815216 (данъчно законодателство), (066) 815214 (здравен статус), (066) 815259 (счетоводство);Emai: td_gabrovo@ro07.nra.bg; tdd_gabrovo@tdd07.minfin.bg

Информация за лекарствените продукти регистрирани в Република България можете да намерите на страницата на ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата). Координати на ИАЛ: София 1303, ул. Дамян Груев 8; тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434; e-mail:bda@bda.bg

Интернет страницата на БФС(Български Фармацевтичен Съюз) се намира на http://bphu.bg/. Координати на БФС: София, 1040 ИНТЕРПРЕД - СТЦ Бул."Драган Цанков" 36, офис Б 602 ет.6; централа: +359 2 969 2800;факс: +359 2 969 28 08,    e-mail: office@bphu.bg

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

Интернет платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) съгласно Регулация No 524/2013 на ЕС - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

iZdrave.com е вписано под номер 22 в СПИСЪК на лицата, които извършват търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание на ИАЛ.

Условията за доставката са част от правилата и условията за ползване на аптеката.