Седефче – Ruta graveolens

Латинско име на седефче Ruta graveolens – Сем. Rutaceae Други български имена: Имена на чужди езици на седефче common rue, rue (английски); rue fetide, rue officinale (френски); Weinraute (немски); ruda, ruda de monte (испански). Разпространение на седефче Из сухите каменливи и храсталачни места в предпланинския пояс на Североизточна Продължи да четеш …

Розмарин – Rosmarinus officinalis

Латинско име на розмарин Rosmarinus officinalis – Сем. Labiatae Други български имена: Имена на чужди езици на розмарин rosemary (английски); romarin (френски); Rosmarin (немски); osmarini, rosmarino (италиански); romero (испански) Разпространение на розмарин По скалистите терени на Средиземно­морското и Адриатическото крайбрежие. У нас се отглежда в градините, но само Продължи да четеш …

Шипка – Rosa canina

Латинско име на шипка Rosa canina – Сем. Rosaceae Други български имена на шипка Дива роза Имена на чужди езици на шипка common-briar, dog rose, dogbrier (английски); eglantier commun, rosier des chiens (френски); Hunds-Rose (немски) Разпространение на шипка Шипката у нас е разпространена нався­къде край пътищата, из редките гори, Продължи да четеш …

Бяла акация – Robinia pseudoacacia

Латинско име на бяла акация Robinia pseudoacacia – Сем. Рapilionaceae Други български имена на бяла акация Салкъм Имена на чужди езици на бяла акация black locust, false acacia (английски); robinier (френски); Robinie (немски); robinia (италиански); falsa acacia, robinia (испански) Разпространение на бяла акация У нас само отглеждано като декоративно Продължи да четеш …

Черна ряпа – Raphanus sativus var. niger Pers.

Латинско име на черна ряпа Raphanus sativus – Сем. Cruciferae Други български имена: Имена на чужди езици на черна ряпа radish (английски); petit rave, radis, radis japonais, ravon (френски); chinesischer Rettich, Radieschen, Rettich (немски); radice, rafano, ramolaccio, ravanello (италиански); rabano, rabanillo(испански); Описание на черна ряпа Отглеждано, двегодишно растение Продължи да четеш …

Малина – Rubus idaeus

Латинско име на малина Rubus idaeus – сем. Rosaceae Други български имена на малина обикновена малина Имена на чужди езици на малина European red raspberry, raspberry (английски); framboise, framboisier (френски); Himbeere (немски); chordon, frambueso (испански) Разпространение на малина Диворастящо растение по влажните скалистите склонове, редките гори, сечищата и сипеите. Продължи да четеш …

Къпина – Rubus fruticosus

Латинско име на къпина Rubus fruticosus – сем. Rosaceae Други български имена на къпина планучка, полска, космата, горска къпина Разпространение на къпина Расте из нивите, горите, храсталаците и покрай пътищата. Обича слънчевите, влажни и отводнени почви. През пролетта се сее като културно растение. Описание на къпина Различни видове храсти Продължи да четеш …

Киселец – Rumex acetosa

Латинско име на киселец Rumex acetosa – сем. Polygonaceae Други български имена на киселец кислек Имена на чужди езици на киселец garden sorrel, sorrel, sorrel dock, sour dock (английски); grande oseille, oseille de pres (френски); Wiesensauerampfer (немски); acetosa, erba brusca, romice acetosa (италиански); acedera comun (испански) Разпространение на киселец Продължи да четеш …

Зърника – Rhamnus cathartica

Латинско име на зърника Rhamnus cathartica (Rhamnaceae) Други български имена на зърника бодлив зърнастец, слабителна зърника, слабителен зърнастец Имена на чужди езици на зърника buckthorn, common buckthorn, European buckthorn (английски); epine noire, nerprun purgatif (френски); Kreuzdorn (немски); cervispina (испански) Разпространение на зърника Расте почти в цяла Европа, както и в Продължи да четеш …

Залист – Ruscus aculeatus

Латинско име на залист Ruscus aculeatus – сем. Liliaceae Други български имена на залист миши чемшир, бодилка, самодивски чемшир Имена на чужди езици на залист box-holly, butcher’s-broom (английски); fragon piquant, petit houx (френски) Разпространение на залист Южна и Средна Европа, Англия, Франция, Белгия, Пиренейския полуостров, Иран, Мала Азия и Продължи да четеш …

Брош – Rubia tinctoria

Латинско име на брош Rubia tinctoria L., сем. Rubiaceae Други български имена на брош червен брош, бояджийски брош, багрилен брош Имена на чужди езици на брош dyer’s madder, Indian madder, madder (английски); garance des teinturiers (френски); Fаrberrоte, Krapp (немски); granza, rubia de tintes (испански) Разпространение на брош В Южна Продължи да четеш …