Lysimachia nummularia L. — Пълзящо ленивче

Латинско име на пълзящо ленивче Lysimachia nummularia – Сем. Primulaceae — Игликови Други български имена на пълзящо ленивче Кръглолистно ленивче Имена на чужди езици на пълзящо ленивче creeping-Jenny, moneywort (Английски) Описание на пълзящо ленивче Многогодишно, голо, тревисто растение със слабо разклонено, пълзящо стъбло, дълго 10—50 см. Листата са Продължи да четеш …

Пащърнак – Pastinaca sativa L.

Латинско име на пащърнак Pastinaca sativa – Сем. Umbelliferae — Сенникоцветни Други български имена на пащърнак Имена на чужди езици на пащърнак parsnip (Английски); panais (Френски); pastenaque, Pastinak (Немски); pastinaca (Испански) Описание на пащърнак Двегодишно или едногодишно, високо 30—100 см растение с вретеновиден, месест, жълтокафяв корен. Стъблото е изправено, Продължи да четеш …

Сънотворен мак – Papaver somniferum L.

Латинско име на сънотворен мак Papaver somniferum – Сем. Papaverасеае — Макови Други български имена на сънотворен мак Имена на чужди езици на сънотворен мак opium poppy (Английски); oeillette (Френски); Schlafmohn (Немски); adormidera, amapola real (Испански) Описание на сънотворен мак на сънотворен мак Едногодишно, тревисто растение с изправено, гъсто облистено, Продължи да четеш …

Див мак – Papaver rhoeas L.

Латинско име на див мак Papaver rhoeas – Сем. Papaveraceae — Макови Други български имена на див мак Кадънка, полски мак Имена на чужди езици на див мак common poppy, corn poppy, field poppy, Flanders poppy, red poppy, Shirley poppy (Английски); coquelicot (Френски); Klatsch-Mohn (Немски); amapola (Испански) Описание на Продължи да четеш …

Европейски саркофай – Plumbago europaea L.

Латинско име на европейски саркофай Plumbago europaea – Сем. Plumbaginaceae — Саркофаеви Други български имена на европейски саркофай Имена на чужди езици на европейски саркофай Описание на европейски саркофай Многогодишно тревисто растение, високо 30—120 см, със зелено, ръбесто, разклонено стъбло. Листата са с жлезисти зъбци, долните с дръжки, заоблени, Продължи да четеш …

Кръглолистно наваличе – Pyrola rotundifolia L.

Латинско име на кръглолистно наваличе Pyrola rotundifolia – Сем. Pyrolaceae — Наваличеви Други български имена на кръглолистно наваличе Кръглолистна мурава Имена на чужди езици на кръглолистно наваличе American wintergreen, round-leaf wintergreen, wild lily-of-the-valley (английски) Описание на кръглолистно наваличе Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище, с високо 10—15 см, изправено, Продължи да четеш …

Трънка – Prunus spinosa

Латинско име на трънка Prunus spinosa – Сем. Rosaceae Други български имена на трънка Имена на чужди езици на трънка blackthorn, sloe (английски); epine noire, prunellier, prunier (френски); gewohnliche Schlehe, Schlehdorn, Schwarzdorn(немски); prugnolo, spino nero (италиански); ciruelo silvestre, endrino, espino negro (испански) Разпространение на трънка Из храсталаците край пътищата, Продължи да четеш …

Планински очиболец – Potentilla erecta (P. silvestris, P. tormentilla)

Латинско име на планински очиболец Potentilla erecta – Сем. Rosaceae Други български имена: Имена на чужди езици на планински очиболец bloodroot, cinquefoil, shepherd’s-knot, tormentil (английски); aufrechtes Fingerkraut, Blutwurz, Tormentill (немски) Разпространение на планински очиболец По мочурливите и влажните ливади на почти всички наши планини. Описание на планински очиболец Многогодишно Продължи да четеш …

Пачи очиболец – Potentilla anserina

Латинско име на пачи очиболец Potentilla anserina – Сем. Rosaceae Други български имена: Имена на чужди езици на пачи очиболец anserina, goose-grass, goose-tansy, silverweed (английски); Ganse-Fingerkraut (немски) Разпространение на пачи очиболец У нас по влажните и тревистите места край Дунав (Ломско, Оряховско, Свищовско). Описание на пачи очиболец Многогодишно тревисто Продължи да четеш …

Черна топола – Populus nigra

Латинско име на черна топола Populus nigra – Сем. Salicaceae Други български имена: Имена на чужди езици на черна топола black poplar, Lombardy poplar (английски); peuplier noir (френски); Schwarz-Pappel (немски) Разпространение на черна топола По чакълестите, влажните и каменливите места край реките, нарядко из цялата страна, рядко над Продължи да четеш …

Сладка папрат – Polypodium vulgare

Латинско име на сладка папрат Polypodium vulgare – Сем. Polypodiaceae Други български имена: Имена на чужди езици на сладка папрат adder’s fern, common polypody, golden-maidenhair (английски) Разпространение на сладка папрат У нас навсякъде по влажните скалисти места и в горите на планинския и отчасти предпланинския пояс. Описание на сладка Продължи да четеш …

Пача трева – Polygonum aviculare

Латинско име на пача трева Polygonum aviculare – Сем. Polygotiaceae Други български имена Имена на чужди езици на пача трева American knotweed, common knotweed, doorweed, knotgrass (английски); renouеe des oiseaux (френски); Разпространение на пача трева Широко разпространено рудерално рас­тение по тревистите места, Край стоборите, изкопите, пътищата, дворовете. Описание на Продължи да четеш …