Обикновена луличка – Linaria vulgaris Mill.

Латинско име на обикновена луличка Linaria vulgaris – Сем. Scrophulariaceae — Живеничеви Други български имена на обикновена луличка Имена на чужди езици на обикновена луличка butter-and-eggs, common toadflax, toadflax, wild snapdragon, yellow toadflax (Английски); linaire vulgaire (Френски) Описание на обикновена луличка Тревисто многогодишно растение, високо 20 — 60 см. Продължи да четеш …

Лечебен селим – Levisticum officinale Koch

Латинско име на лечебен селим Levisticum officinale – Сем. Umbelliferae — Сенникоцветни Други български имена на лечебен селим Лечебен Левущян Имена на чужди езици на лечебен селим lovage (Английски); ache des montagnes (Френски); Maggikraut (Немски) Описание на лечебен селим Многогодишно тревисто, разклонено растение с масивен, разклонен, възкафявожълт корен. Стъблото Продължи да четеш …

Ливадно секирче – Lathyrus pratensis L.

Латинско име на ливадно секирче Lathyrus pratensis – Сем. Papilionaceae — Пеперудоцветни Други български имена на ливадно секирче жълто секирче Имена на чужди езици на ливадно секирче meadow vetchling, meadow-pea (Английски) Описание на ливадно секирче Многогодишно тревисто растение с тънко коренище и слабо разклонено стъбло, достигащо 30—60 см височина. Продължи да четеш …

Бяла мъртва коприва – Lamium album L.

Латинско име на бяла мъртва коприва Lamium album – Сем. Labiatae — Устноцветни Други български имена на бяла мъртва коприва Имена на чужди езици на бяла мъртва коприва white dead-nettle, white-nettle (Английски) Описание на бяла мъртва коприва Тревисто многогодишно растение с високо 30 — 50 см, право, 4-ръбесто, кухо, Продължи да четеш …

Обикновена върбица – Lythrum salicaria L.

Латинско име на обикновена върбица Lythrum salicaria – Сем. Lythraceae Други български имена на обикновена върбица Обикновена блатия Имена на чужди езици на обикновена върбица purple loosestrife, purple lythrum, spiked loosestrife (Английски); salicaire (Френски); Blut-Weiderich (Немски) Описание на обикновена върбица Многогодишно тревисто растение, високо 60—120 см, с изправено, 4—6-ръбесто Продължи да четеш …

Бухалковиден плаун – Lycopodium clavatum L.

Латинско име на бухалковиден плаун Lycopodium clavatum – Сем. Lycopodiaceae — Плаунови Други български имена на бухалковиден плаун Имена на чужди езици на бухалковиден плаун common club-moss, elk-moss, ground-pine, running club-moss, running-pine, staghorn club-moss (Английски) Описание на бухалковиден плаун Спорово (числящо се към папратовидните) многогодишно растение с дълго до Продължи да четеш …

Лен – Linum usitatissimum

Латинско име на лен Linum usitatissimum – сем. Linaceae Други български имена на лен културен, обикновен, питомен лен Имена на чужди езици на лен flax, linseed (английски); lin (френски); Flachs, Saatlein (немски); lino (италиански); lino (испански) Разпространение на лен В България и Средна Европа е културно растение, като се Продължи да четеш …

Лавандула – Lavandula angustifolia

Латинско име на лавандула Lavandula angustifolia (Labiatae/Lamiaceae) Имена на чужди езици на лавандула common lavender, garden lavender, true lavender (английски); lavande, lavande a feuilles etroites, lavande vraie (френски); echter Lavendel, Lavendel (немски); lavanda (италиански); espliego comun, lavanda, lavanda fina (испански). Разпространение на лавандула У нас се отглежда на Продължи да четеш …

Дяволска уста – Leonurus cardiaca

Латинско име на дяволска уста Leonurus cardiaca – сем. Labiatae Други български имена на дяволска уста поималка, домашна коприва Имена на чужди езици на дяволска уста motherwort (английски) Разпространение на дяволска уста Расте по поляни, тревисти места, сред бурени по нивите, край огради, пътища, къщи и дворове в цяла Продължи да четеш …

Лагерстремиа Специоза (Lagerstroemia speciosa)

За да се справят с диабета, учените в днешно време се насочват на Изток за растението, което става все по-популярно. Дали чрез съвременните и модерни технологии няма да успеем да намерим и докажем нови ефекти на Lagerstroemia speciosa? Какво всъщност представлява Lagerstroemia speciosa? Lagerstroemia speciosa Продължи да четеш …