Ликвириция – Glycyrrhiza glabra L.

Латинско име на ликвириция Glycyrrhiza glabra – Сем. Papilionaceae — Пеперудоцветни Други български имена на ликвириция Гол сладник Имена на чужди езици на ликвириция licorice, licorice-root, liquorice (Английски); Lakritze (Немски); liquirizia (Италиански); alcazuz, orozuz, regaliz (Испански) Описание на ликвириция Тревисто многогодишно растение с късо коренище, което развива повече от Продължи да четеш …

Гледичия – Gleditsia triacanthos L.

Латинско име на гледичия Gleditsia triacanthos – Сем. Cesalpiniaceae – Цезалпиниеви Други български имена на гледичия Имена на чужди езици на гледичия honey-locust, sweet-bean, sweet-locust, thornless honey-locust, three-thorn-acacia (Английски); piquant amourette (Френски); amerikanische Gleditschie, dreidornige Gleditschie (Немски); gleditsia a tre pine, spino di Giuda (Италиански); acacia negra, acacias Продължи да четеш …

Бояджийска жълтуга – Genista tinctoria L.

Латинско име на бояджийска жълтуга Genista tinctoria – Сем. Papilionaceae — Пеперудоцветни Други български имена на бояджийска жълтуга багрилна жълтуга Имена на чужди езици на бояджийска жълтуга dyer’s broom, dyer’s greenweed, woadwaxen, woodwaxen (Английски) Описание на бояджийска жълтуга Доста едър, силно разклонен полухраст или малък храст. Листата са с Продължи да четеш …

Асклепиадовидна тинтява – Gentiana asclepiadea L.

Латинско име на асклепиадовидна тинтява Gentiana asclepiadea – Сем. Gentianaceae — Тинтявови Други български имена Имена на чужди езици на асклепиадовидна тинтява willow gentian (Английски); Schwalbenwurz-Enzian (Немски) Описание на асклепиадовидна тинтява Тревисто многогодишно растение с неразклонено стъбло, достигащо до 60 см височина. Листата са срещуположни, яйцевидни или овално-ланцетни, Продължи да четеш …

Кръстовата синя тинтява – Gentiana cruciata L.

Латинско име на кръстовата синя тинтява Gentiana cruciata – Сем. Gentianaceae — Тинтявови Други български имена на кръстовата синя тинтява Прострел Имена на чужди езици на кръстовата синя тинтява cross gentian (Английски); gentiane croisette (Френски); Kreuz-Enzian (Немски) Описание на кръстовата синя тинтява Тревисто многогодишно растение с неразклонено стъбло, достигащо Продължи да четеш …

Кървавочервен здравец – Geranium sanguineum L.

Латинско име на кървавочервен здравец Geranium sanguineum – Сем. Geraniaceae — Здравецови Други български имена на кървавочервен здравец Имена на чужди езици на кървавочервен здравец bloody crane’s-bill (Английски) Описание на кървавочервен здравец Тревисто, многогодишно растение с разклонено от основата и гъсто покрито с власинки стъбло, със силно развито коренище, Продължи да четеш …

Бръшлянова самобойка – Glechoma hederacea L.

Латинско име на бръшлянова самобойка Glechoma hederacea – Сем. Labiatae — Устноцветни Други български имена на бръшлянова самобойка Имена на чужди езици на бръшлянова самобойка gill-over-the-ground, ground-ivy (Английски) Описание на бръшлянова самобойка Тревисто, многогодишно растение с високо 15—40 см, в долната си част пълзящо, в горната си половина изправено, Продължи да четеш …

Петниста бударица – Galeopsis tetrahit L.

Латинско име на петниста бударица Galeopsis tetrahit – Сем. Labiatae — Устноцветни Други български имена на петниста бударица Имена на чужди езици на петниста бударица common hemp-nettle, hemp-nettle (Английски) Описание на петниста бударица Едногодишно тревисто растение, високо 15—40 см, с 4-ръбесто, окосмено стъбло, срещуположни листа, долните яйцевидни, горните ланцетни, Продължи да четеш …

Лепка – Galium aparine

Латинско име на лепка Galium aparine – сем. Rubiaceae Други български имена на лепка обикновено еньовче Имена на чужди езици на лепка catchweed bedstraw, cleavers, goose-grass, stickywilly (английски); gaillet gratteron (френски) Разпространение на лепка Широко разпространена билка в Европа и Азия. В България расте сред храстите, покрай пътищата, нивите, Продължи да четеш …

Лазаркиня – Galium odoratum

Латинско име на лазаркиня Galium odoratum (Asperula odorata) (Rubiaceae) Други български имена на лазаркиня същинска, ароматна лазаркиня, миризлива лазаркиня Имена на чужди езици на лазаркиня sweet woodruff, woodruff (английски); Waldmeister (немски) Разпространение на лазаркиня Среща се в Европа и Азия, а в България вирее по влажните и сенчести места. Продължи да четеш …

Здравец – Geranium macrorrhizum

Латинско име на здравец Geranium macrorrhizum (Geraniaceae) Други български имена на здравец обикновен здравец Имена на чужди езици на здравец bigroot geranium, Bulgarian geranium, rock crane’s-bill (английски) Разпространение на здравец Расте в Европа (Южна и Югоизточна), а в България може да се види по влажните, сенчестите и скалисти места. Продължи да четеш …

Жълта тинтява – Gentiana lutea

Латинско име на жълта тинтява Gentiana lutea – сем. Gentianaceae Други български имена на жълта тинтява жълта линцура, горчив корен Имена на чужди езици на жълта тинтява great yellow gentian, yellow gentian (английски); gentiane jaune (френски); gelber Enzian (немски) Разпространение на жълта тинтява Расте из сенчестите планински поляни и Продължи да четеш …