Планински ясен – Fraxinus excelsior L.

Латинско име на планински ясен Fraxinus excelsior – Сем. Oleaceae—Маслинови Други български имена на планински ясен Имена на чужди езици на планински ясен ash, black ash, European ash (Английски) Описание на планински ясен Високо 15—30 м дърво със сиво кафява, гладка, у по-старите дървета напукана кора с черни пъпки Продължи да четеш …

Мехурест фукус – Fucus vesiculosus L.

Латинско име на мехурест фукус Fucus vesiculosus – Отдел Phaeophyta — Кафяви водорасли Други български имена на мехурест фукус Имена на чужди езици на мехурест фукус Описание на мехурест фукус Многогодишно кафяво морско водорасло, което се прикрепя към крайбрежните скали и камъни, изправено (в горната част с въздухоносни мехури Продължи да четеш …

Брястолистно отвратниче – Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Латинско име на брястолистно отвратниче Filipendula ulmaria – Сем. Rosaceae — Розоцветни Други български имена на брястолистно отвратниче Имена на чужди езици на брястолистно отвратниче meadowsweet, queen-of-the-meadow (Английски) Описание на брястолистно отвратниче Многогодишно тревисто растение с право, в долната си част слабо одървеняло, в горната си част разклонено стъбло, Продължи да четеш …

Резене – Foeniculum vulgare Mill. (F. officinale All.)

Латинско име на резене Foeniculum vulgarе – Сем. Umbelliferae — Сенникоцветни Други български имена на резене Морач Имена на чужди езици на резене bitter fennel, common fennel (Английски); Butterfenchel, wilder Fenchel (Немски) Описание на резене Двегодишно или многогодишно тревисто растение с изправено кръгло, голо, вътре шуплесто (но не кухо), Продължи да четеш …

Елшовиден зърнастец – Frangula alnus

Латинско име на елшовиден зърнастец Frangula alnus – сем. Rhamnaceae Други български имена на елшовиден зърнастец бабушка, дива боя, чернилка Имена на чужди езици на елшовиден зърнастец alder buckthorn, frangula, glossy buckthorn (английски) Разпространение на елшовиден зърнастец Расте по низините, край бреговете на реките и по влажните планински местности Продължи да четеш …

Елда – Fagopyrum esculentum

Латинско име на елда Fagopyrum esculentum – сем. Polygonaceae Други български имена на елда гречиха Имена на чужди езици на елда buckwheat, common buckwheat, Japanese buckwheat, silverhull buckwheat (английски); ble noir, bouquette, renouee, sarrasin, sarrasin commun (френски); Buchweizen, Heidekorn (немски); faggina, fagopiro, grano saraceno, sarasin (италиански); alforfоn, grano Продължи да четеш …

Горска ягода – Fragaria vesca

Латинско име на горска ягода Fragaria vesca (Rosaceae) Други български имена на горска ягода пламеница, планушка, беливица Имена на чужди езици на горска ягода European strawberry, white-fruit strawberry, woodland strawberry (английски); fraisier commun, fraisier des bois (френски); Walderbeere (немски); fresa silvestre, fresal comun (испански) Разпространение на горска ягода Из Продължи да четеш …