Полски хвощ – Equisetum arvense L.

Латинско име на полски хвощ Equisetum arvense – Сем. Equisetaceae — Хвощови Други български имена на полски хвощ Имена на чужди езици на полски хвощ common horsetail, field horsetail (Английски); Akerschachtelhalm (Немски); cola de caballo (Испански) Описание на полски хвощ Многогодишно, начленено на възли и междувъзлия тревисто растение, размножаващо Продължи да четеш …

Канадска злолетница – Erigeron canadense L.

Латинско име на канадска злолетница Erigeron canadense – Сем. Composiiae — Сложноцветни Други български имена на канадска злолетница Имена на чужди езици на канадска злолетница Описание на канадска злолетница Едногодишно тревисто растение с право, високо до 1 м стъбло, обилно разклонено и окосмено. Листата са линейно-ланцетни, също окосмени, долните Продължи да четеш …

Сивобяла боянка – Erysimum diffusion Ehrh (Е. canescens Roth.)

Латинско име на сивобяла боянка Erysimum diffusion – Сем. Cruciferae — Кръстоцветни Други български имена на сивобяла боянка Имена на чужди езици на сивобяла боянка Описание на сивобяла боянка Двугодишно, понякога многогодишно тревисто растение. От корена излизат едно или няколко високи 30 до 60 см, тънки, разклонени стъбла с Продължи да четеш …

Червен кантарион – Erythraea centaurium Pers. (Centaurium umbellatum Gilb.)

Латинско име на червен кантарион Erythraea centaurium – Сем. Gentianaceae — Тинтявови Други български имена на червен кантарион Имена на чужди езици на червен кантарион centaury, common centaury, European centaury (Английски) Описание на червен кантарион Едно- или двугодишно тревисто растение с високо 15—30 см, леко ръбесто, на върха разклонено Продължи да четеш …

Див коноп – Eupatorium cannabinum L.

Латинско име на див коноп Eupatorium cannabinum – Сем. Compositae — Сложноцветни Други български имена на див коноп дъбравник Имена на чужди езици на див коноп hemp-agrimony (Английски); eupatoire chanvrine (Френски); Wasserhanf (Немски) Описание на див коноп Многогодишно тревисто растение, високо до 1,5 см, със сиво, мъхнато, разклонено стъбло. Продължи да четеш …

Очанка – Euphrasia officinalis L.

Латинско име на очанка Euphrasia officinalis – Сем. Scrophulariaceae — Живеничеви Други български имена на очанка Имена на чужди езици на очанка eyebright (Английски) Описание на очанка Дребно, едногодишно, тревисто растение, високо 10—20 см, с нежно, изправено, слабо разклонено стъбло. Листата са срещуположни, седящи, тъмнозелени, яйцевидни, два пъти и Продължи да четеш …

Ветрогон – Eryngium campestre

Латинско име на ветрогон Eryngium campestre L. — Сем. Umbelliferae Други български имена на ветрогон биволски трън Имена на чужди езци на ветрогон eryngo, sea-holly, white-devil (английски); Feld-Mannstreu (немски) Разпространение на ветрогон По пасищата, сухите и тревисти места, по-малко из редките храсталаци из цялата страна. Описание на ветрогон Тревисто многогодишно Продължи да четеш …

Луда краставица – Ecbalium elaterium

Латинско име на луда краставица Ecbalium elaterium – сем. Cucurbitaceae Други български имена на луда краставица църкало, див пипон, куче пъпеш Разпространение на луда краставица Родината му е Средиземноморието, но се среща и в Мала Азия и Европа. В България расте покрай пътища, по песъчливи места, изкопи, край Продължи да четеш …

Ехинацея – Echinacea purpurea

Латинско име на ехинацея Echinacea purpurea (Compositae/Asteraceae) Имена на чужди езици на ехинацея eastern purple-coneflower, purple-coneflower (английски); echinacee pourpre (френски); roter Scheinsonnenhut (немски). Разпространение на ехинацея Произлиза от източните Щати. Диворастяща е по поречието на река Мисисипи. Пролетно време се култивира от семена или чрез разсад към края Продължи да четеш …

Ефедра – Ephedra distachya

Латинско име на ефедра Ephedra ditachya – сем. Ephedraceae Имена на чужди езици на ефедра sea-grape (английски) Разпространение на ефедра Среща се в Южна Европа, Северна Африка, Азия и субтропичните части на Америка. В България расте по скалите и песъчливите места, особено по морското крайбрежие. Може да се Продължи да четеш …

Елеутерокок – Eleuterococcus senticosus

Латинско име на елеутерокок Eleuterococcus senticosus – сем. Araliaceae Имена на чужди езици на елеутерокок eleuthero, Siberian-ginseng (английски); borstige Fingeraralie, sibirischer Ginseng , Stachelpanax, Taigawurzel (немски) Разпространение на елеутерокок Среща се предимно в страните от Далечния Изток и на руския остров Сахалин. В България вирее покрай смесените широколистни Продължи да четеш …

Евкалипт – Eucalyptus globulus

Латинско име на евкалипт Eucalyptus globulus  – сем. Myrtaceae Имена на чужди езици на евкалипт blue gum, bastard eurabbie, Maiden’s gum, Gippsland blue gum (английски); eucalyptus globuleux, gommier bleu (френски); Blaugummibaum, Fieberbaum (немски); eucalitto globolo (италиански); eucalipto azul (испански) Разпространение на евкалипт Евкалиптът произлиза от Австралия, но днес Продължи да четеш …