Хрян – Armoracia rusticana P. Gaertn

Латинско име на хрян Armoratia rusticana – Сем. Cruciferae — Кръстоцветни Други български имена на хрян Имена на чужди езици на хрян horseradish (Английски); cran, cranson, raifort cran, raifort sauvage (Френски); Kren, Meerrettich (Немски); barba forte, cren, crenno (Италиански) Описание на хрян Тревисто многогодишно растение с дълъг разклонен и Продължи да четеш …

Овес – Avena sativa

Латинско име на овес Avena sativa L. – Сем. Poaceae Имена на чужди езици на овес oat, red oat, side oat (английски); avoine byzantine (френски); Hafer, Mittelmeerhafer, Saathafer (немски); avena, avena rossa (италиански); avena, avena roja (испански) Разпространение на овес Земеделско културно растение, което се отглежда в цялата страна. Описание на Продължи да четеш …

Беладона – Atropa belladonna

Латинско име на беладона Atrора belladonna L. — Сем. Solanaceae Други български имена на беладона старо биле Имена на чужди езици на беладона belladonna, deadly-nightshade (английски); belladone, morelle furieuse (френски); Tollkirsche (немски); belladona (испански) Разпространение на беладона Из горските сечища на по-високите предпланински места в цялата страна. Описание на беладона Продължи да четеш …

Копитник – Asarum europaeum

Латинско име на копитник Asarum europaeum, L. — Сем. Aristolochiaceae Други български имена на копитник Милодинче Имена на чужди езици на копитник asarabacca (ангийски); asaret d’Europe (френски); gewohnliche Haselwurz (немски) Разпространение на копитник Във влажните и сенчести гори, предимно в буковия пояс на планините. Среща се доста често, предимно Продължи да четеш …

Змиярник – Arum maculatum

Латинско име на змиярник Arum maculatum L. — Сем. Аrасеае Други български имена на змиярник Змийски лапад Имена на чужди езици на змиярник Adam-and-Eve, cuckoopint, lords-and-ladies (английски); gouet tachete, pied de veau (френски); gefleckter Aronstab (немски); aro muchado, culebrera (испански) Разпространение на змиярник Из сенчестите гористи места, предимно в Продължи да четеш …

Морски пелин – Artemisia maritima

Латинско име на морски пелин Artemisia maritima L. var. salina Koch — Сем. Compositae Други български имена на морски пелин Сантонинов пелин Имена на чужди езици sea wormwood, wormseed (английски); armoise maritime (френски); Meerwermut (немски); ajenjo marino (испански) Разпространение Навсякъде по засолените части на Черноморското крайбрежие. Описание на Продължи да четеш …

Див пелин – Artemisia vulgaris

Латинско име на див пелин Artemisia vulgaris L. — Сем. Compositae — Сложноцветни Други български имена на див пелин Магарешки пелин Имена на чужди езици на див пелин felonherb, green-ginger, mugwort, armoise commune (английски); armoise vulgaire (френски); artemisia, hierba de San Juan (испански) Разпространение на див пелин Из храсталаците, Продължи да четеш …

Бял пелин – Artemisia absinthium

Латинско име на бял пелин Artemisia absinthium L. — Сем. Compositae Имена на чужди езици на бял пелин absinthe, absinthium, wormwood (английски); armoise absinthe, armoise amere (френски); Absinth, echter Wermut, Wermut (немски); absintio, ajenjo (испански) Разпространение на бял пелин По скалистите и припечните места. У нас пелинът е Продължи да четеш …

Вълча ябълка – Aristolochia clematitis

Латинско име на вълча ябълка Aristolochia clematitis L. — Сем. Aristolochiaceae Имена на чужди езици на вълча ябълка birthwort, heartwort (английски); aristoloche clematite, sarrasine (френски); gemeine Osterluzei, gewohnliche Osterluzei, Wolfskraut (немски) Разпространение на вълча ябълка Среща се по влажни места край пътищата и оградите, по пущинаците навсякъде из Продължи да четеш …

Репей – Arctium Lappa

Латинско име на репей Arctium Lappa L. — Сем. Compositae Имена на чужди езици на репей beggar’s-buttons, burdock, lappa (английски); bardane comestible, glouteron, grande bardane (френски); japanische Klettenwurzel (немски); bardana, lampazo mayor, lapa (испански) Разпространение на репей По влажните бунища и по пущинаците навсякъде. Описание на репей Многогодишно тревисто Продължи да четеш …

Кандилка – Aquilegia vulgaris

Латинско име на кандилка Aquilegia vulgaris L.  – Сем. Ranunculaceae — Лютикови Имена на чужди езици на кандилка capon’s-feather, columbine, European crowfoot, granny bonnets (ангийски); gants de Notre Dame (френски); gemeine Akelei (немски) Разпространение на кандилка Из сенчестите гористи места, в Средна Стара планина, Средни и Западни Родопи, Продължи да четеш …

Бял смин – Antennaria dioica

Латинско име на бял смин Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Сем. Compositae Други български имена на бял смин Витошки еделвайс Имена на чужди езици cat’s-foot, mountain everlasting, pussytoes, rose pussytoes, stoloniferous pussytoes (английски); patte de chat, pied de chat (френски); gewohnliches Katzenpfotchen (немски) Разпространение Из планинските ливади Продължи да четеш …